سه شنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٧
ساعت
ریاست مرکز تحقیقات
نام ونام خانوادگی : دکتر فریبا کرامت 
مدرک تحصیلی : بورد تخصصی
رشته تحصیلی : متخصص بیماریهای عفونی وگرمسیری
مرتبه علمی : استاد

 CV    

معرفیcv در صفحه google scholar

تلفن :

2 -38274191-081

آدرس  :

همدان، خ میرزاده عشقی، بخش عفونی، بیمارستان فرشچیان

  

خروج