سه شنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٧
ساعت
کارشناس مرکز

نام و نام خانوادگی: علی سعادتمند

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد میکروب شناسی

ایمیل:Ali.S_umsha@yahoo.com

تلفن تماس :38272154 داخلی 307

تلفکس: 38272154

آدرس  : همدان- خیابان میرزاده عشقی- مرکز آموزشی درمانی سینا- مرکز تحقیقات بروسلوز

خروج