سه شنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٧
ساعت
معاون پژوهشی مرکز
نام ونام خانوادگی : دکتر محمد یوسف علیخانی                   
مدرک تحصیلی : Ph.D
رشته تحصیلی : میکروبیولوژی
مرتبه علمی :  استاد
ایمیل :  Alikhani@umsha.ac.ir
 

 CV

معرفیcv در صفحه google scholar

تلفن : 8380755

فاكس : 8380130

آدرس  : همدان - بلوار شهيد فهميده - دانشگاه علوم پزشكي همدان - معاونت تحقيقات و فناوري 

 

خروج